Sustenabilitate

               PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE DIN ACTIVITATI PROPRII

 

                - Utilizarea cat mai eficienta a resurselor materiale si de energie.

                - Reducerea generarii deseurilor la sursa, este metoda cea mai eficienta de reucere a cantitatilor

               de deseuri generate din activitatea de productie.

                - Implementarea si utilizarea de noi programe de incadrare si croire a tiparelor, mult mai eficiente

               si economice, astfel incat din activitatea de croire sa rezulte cat mai putin deseu.

                - Instruirea si formarea profesionala a personalului care lucreaza cu aceste programe.

                - Achizitia de masini si utilaje noi, moderne, cu randament si productivitate crescuta si consum

               de energie redus.

                - Monitorizarea si adaptarea permanenta a fluxului de productie.

                - Refolosirea deseurilor si a resturilor de materiale pana la epuizarea completa a acestora, chiar

               si pentru alte activitati decat productia, cum ar fi activitatea de intretinere.

                - Recuperarea si refolosirea reperelor sau produselor cu defecte, prin incadrarea lor la alte

               marimi sau categorii de calitate.

                - Depozitarea si pastrarea in coditii optime a materiilor prime ramase din productie, astfel incat

               sa poata fi folosite in procese tehnologice similare.

                - Instruirea permanenta a personalului in sensul utilizarii responsabile a resurselor si inlaturarea

               risipei.

                - Reconditionarea  si refolosirea pieselor uzate.

               - Prelungirea duratei de viata a masinilor si utilajelor printr-o intretinere corespunzatoare a

               acestora.

               - Folosirea limitei maxime de timp, la care este obligatoriu sa se faca reviziile masinilor si

               utilajelor, astfel incat sa se genereze cat mai putine deseuri din activitatea de intretinere.

               - Recuperarea si folosirea condensului rezultat in urma procesului de producere a aburului

               tehnologic.

               - Colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic si de intretinere,

               astfel incat sa se poata valorifica orice deseu cu potential de refolosire.

               - Informarea si instruirea personalului cu privire pl obligatia colectarii si depunerii selectiv a

               deseurilor, in containerele si spatiile special amenajate, astfel incat deseul menajer sa aiba o

               pondere cat mai mica din totalul cantitatii de deseuri generate.

               - Evitarea folositii ambalajelor de unuca folosinta si incurajarea personalului muncitor de a folosi

               ambalaje reutilizabile.

               - Livrarea marfurilor, catre clientii de pe piata nationala, in ambalaje comune, respectand regula

              “Cat mai multa marfa in ambalaje cat mai putine” fara a afecta calitatea produselor.

               - Achizitia de materii prime, materiale si alte marfuri necesare procesului tehnologic, in regim

              EN GROSS.

               - Refolosirea ambalajelor de la marfurile achizitionate, pentru livrarile pe piata interna.

 

© Cozamin 2011
work by THT Studios, web design, software, erp